Toimintasuunnitelma 2021

Perussuomalaisten tehtävä on niin sääntöjen kuin vaaliohjelmienkin mukaan huolehtia
lapsiperheiden, eläkeläisten, työttömien, yrittäjien, pienipalkkkaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja maa- ja metsätaloudenharjoittajien eduista. Perussuomalaisessa politiikassa korostuu vahvasti myös niiden toimien tukeminen jotka edistävät maamme etuja sekä myös sen talouden että kulttuurin turvaaminen, tämä poliittinen työ on noussut yhä tärkeämpään rooliin.
Piiriyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat paikallisyhdistyksien motivointi ja tukeminen
pitkäjänteiseen toimintaan sekä tarvittaessa toimia linkkinä yhteydenpidossa puolueen ja
yhdistyksien välillä.

Kuntavaalit
Vuoden 2020 toiminnan painopiste on kuntavaaleissa. Mielipidetiedustelujen vahva noste antaa
pohjaa hyvään vaalimenestykseen. Piirin vastuulla on se että jokaisessa kunnassa ehdokashankinta
toteutuu ja että koko Satakunnan alueella 2021 vaalikampanja sekä muut vaalitoimet toteutuvat
siten että tavoitteet saavutetaan. Paikallisyhdistykset tukevat toisiaan tarvittaessa tapahtumien
toteuttamisessa.

Kuntavaalien tavoite
Satakunnassa, piirin alueella, on tavoitteena jokaisessa kunnassa asettaa ehdokkaita enemmän kuin 2017 vaaleissa sekä saavuttaa jokaisessa kunnassa aiempaa parempi tulos. PS-piirien ykkösasema on myös tavoitteena.

Tapahtumat ja tapaamiset
Paikallisyhdistyksien tapahtumat ovat tärkeä osa näkyvyyttä joita piiri taloudellisesti tukee. Näitä jatketaan myös kuntavaalien jälkeen ja yleensäkin vaalien välillä. Piiritoimijoiden tapaamisia pyritään järjestämään myös kokouksien ulkopuolella, tämä on tarpeen hyvän yhteishengen säilyttämiseksi.

Kokoukset
Piirihallituksen kokoukset järjestetään säännöllisesti piiritoimistolla Porissa ja kevät- ja
syyskokoukset järjestetään muissa maakunnan kunnissa.

Koulutukset
Koulutustilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla, joissa kaikki yhdistykset voivat olla
aloitteellisia. Kokeneet valtuutetut voivat opastaa uusia ehdokkaita ja jäseniä. Hyödynnämme Pegasuksen sekä puoluetoimiston tarjoamia koulutuksia joiden järjestämiseen myös
piiritoimistomme hyvin soveltuu.

Tiedotus
Kokouskutsuissa käytetään sähköpostia ja yleisten sääntömääräisten kokousten osalta
Perussuomalainen lehteä. Ne julkaistaan myös omalla sivustollamme ja Facebookissa.
Puolueen oman lehden jakelua lisätään. Piirin Facebook-sivuston käyttöä jatketaan
tiedonvälitykseen ja poliittisen linjamme markkinointiin. Paikallisyhdistykset käyttävät puolueen tarjoamia kotisivuja tiedottamiseen ja huolehtivat siitä että perustiedot ovat siellä esillä. Kaikki paikallisyhdistykset jäsenineen edustavat osaltaan puoluetta ja luovat siitä, sen päämääristä sekä toiminnasta, hyvää ja oikeaa kuvaa.