Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§
1. Rekisterin pitäjä
Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset Satakunnan piiri ry.
2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt
Satakunnan piirin puheenjohtaja, piirisihteeri ja vaalipäällikkö sekä vaaliasiamies ja varavaaliasiamies. Tietosuojavastaava valvoo rekisteriä.
3. Rekisterin nimi
Perussuomalaisten Satakunnan vaalipiirin eduskuntavaalirekisteri, minkä muodostaa Perussuomalaiset Satakunnan piiri ry.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri on Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry:n eduskuntavaalien ehdokassuostumus-lomakkeen täyttäneistä ja allekirjoittaneista ehdokasluettelo. Rekisteri muodostuu Perussuomalaiset puolueen jäsenistä ja se on henkilötietorekisteri. Rekisterin tietoja käytetään eduskuntavaalien ehdokas- ja ehdokkaaksi hyväksyttyjen tietojen hallintaan ja päätöksien tekemisen lisäksi piirin ja puolueen vaalityöhön mukaisiin tarkoituksiin. Vaalirekisteri sisältää myös suostumuslomakkeen ns. puolueveron pidättämiseen ja muita ehdokkuuteen liittyviä sopimuspapereita. Rekisteristä luovutetaan vaalilain mukaisia tietoja ja ehdokaslomake eduskuntavaalien keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan paikkaan valtuutetun vaaliasiamiehen/varavaaliasiamiehen välityksellä.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammatti/titteli, valokuva (ehdokaskuva) ja vaalilain mukaisesti henkilötunnus. Rekisterissä oleva henkilö voi ilmoittaa itse omia tietojaan ns. ehdokasgalleriaan. Rekisteri on sähköinen ja paperinen.
6. Rekisteröity henkilöryhmä
Perussuomalaisten Satakunnan piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi kirjallisen ehdokassopimuksen täyttämisen perusteella.
7. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojaus
Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Lisäksi rekisteristä luovutetaan eduskuntavaaliehdokkuuden asettamiseen tarvittavat tiedot ja allekirjoitetut ehdokashakemuslomakkeet vaalien järjestävälle keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla tavalla nimetyn vaaliasiamiehen ja/tai hänen varansa avulla. Piirillä on myös nimetty tietosuojavastaava, joka valvoo myös henkilörekisteriä.
9. Tietojen tarkastusoikeus
Ehdokassopimuksen allekirjoittaneelle kerrotaan rekisteriin liittämisestä ja samalla oikeudesta pyytäessään tarkastaa omat tallennetut tiedot.